Organizing Committee

General Chairs

Zhongxian LI
Tianjin Chengjian University, China

Nirwan ANSARI
New Jersey Institute of Technology, USA

Executive Chair

Shudong LIU
School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China

Technical Program Committee Chairs

Cheng LI
Electrical and Computer Engineering, Memorial University, St. John’s, NL Canada

Shiwen MAO
Electrical and Computer Engineering, Auburn University, AL, USA

Web Chairs

Wei KONG
School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China   

Zijun GONG
Electrical and Computer Engineering, Memorial University, St. John’s, NL Canada

Publicity and Social Media Chairs

Yi LIU
School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China

Lin MA
School of Electronics and Information Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, China

Workshop Chair

Min Jia
School of Electronics and Information Technology, Harbin Institute of Technology, Harbin, China

Sponsorship and Exhibits Chair

Kun HAO
Associate Dean, School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China

Publications Chair

Yan ZHANG
School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China

Keynote Speakers Chair

Weixiao MENG

Ph.D., Professor, Communication Research Center, Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang, P.R. China

Local Chair

Kun HAO ([email protected])
Ph.D., Professor, Associate Dean, School of Computer and Information Engineering Tianjin Chengjian Univ. Tianjin, P.R. China

Conference Manager

Lenka Bilska
EAI